rullmaterjalide tõstuk FOSTER On-A-Roll Lifter

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 120 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Andres Hermet
 
Alghind:810.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:04.09.2020 15:00
 
Ametlik Teadaanne

Digit Print OÜ (registrikood: 14264116) pankrotihaldur Andres Hermet avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kasutatud rullmaterjalide tõstuk FOSTER On-A-Roll Lifter.

Pankrotihaldur ei anna mistahes kinnitusi vallasvara seisundi kohta, sh. varjatud ja varjamata puuduste kohta. Ostuhuvilistel tuleb vara enne pakkumise esitamist üle vaadata.

Omandaja kannab kõik vara omandamisega seotud kulud, sh kõik võimalikud vara ülevaatamise ja transpordi kulud.


Alghind: 810 euro(t). Hinnale lisandub käibemaks 20%

Omanik: Digit Print OÜ (registrikood: 14264116)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54398 ning tasuda tagatisraha 81 eurot Digit Print OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE197700771002588752 (AS LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.08.2020 15:00 oksjonil ID54398 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.08.2020 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.07.2020 kell 17:35 ja lõpeb 04.08.2020 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.08.2020 kell 15:00 ja lõpeb 11.08.2020 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info pankrotihaldurilt andres@pankrotihaldur.ee
Menetluse nr: 2-20-2108
pankrotihaldur Andres Hermet
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Andres Hermet
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1628771
Seotud teadaanded:Menetlus 2-20-2108
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha teade (1581687)
Pankroti väljakuulutamise teade (1591253)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1601519)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1615872)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1615874)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1615877)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1615878)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1615879)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1615880)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1620683)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1620684)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1620685)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1620687)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1620688)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1620689)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1628227)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1628760)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1628761)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1628764)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1628767)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1628768)