Osaühing VABA KÜTUS

Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 55 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Tiia Kalaus
 
Alghind:2 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.03.2021 11:00
 
Ametlik Teadaanne

Boriss Dantšenko (isikukood 36209152213) pankrotihaldur Tiia Kalaus avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Osaühing VABA KÜTUS (registrikood 10128474) osa suurusega 5000 eurot. Registrijärgne tegevusala: parklate käitamine. Teadaolevalt käesoleva ajal aktiivselt ei tegutse. Maksuvõlg puudub.

Alghind: 2 500 euro(t).

Omanik: Boriss Dantšenko (isikukood 36209152213)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=59576 ning tasuda tagatisraha 250 eurot Boriss Dantšenko arveldusarvele nr EE051010010244921019 (SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.03.2021 11:00 oksjonil ID59576 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.03.2021 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.03.2021 kell 11:00 ja lõpeb 18.03.2021 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.03.2021 kell 11:00 ja lõpeb 24.03.2021 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Infot vara kohta saab äriregistrist.
Menetluse nr: 2-20-842
pankrotihaldur Tiia Kalaus
Soola 3 51013 Tartu
Telefon: 7407662
E-post: tiia.kalaus@haldur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Tiia Kalaus
Telefon: 7407662
E-post: tiia.kalaus@civilex.ee
Teadaande number 1721320
Seotud teadaanded:Menetlus 2-20-842
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1588213)
Pankroti väljakuulutamise teade (1624044)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1660004)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1690228)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1700855)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1714451)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1714455)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1721318)