Kütusemahuti, metallist (raudplekk), 10 m³

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 7646 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:383.47 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Lisainfo & Finantseerimine
2 tk, asukoht Rannu küla, Aseri vald, Ida-Virumaa
Ametlik Teadaanne

Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs müüb avalikul enampakkumisel omanik Rannu Oil OÜ kuuluva alljärgneva vallasvara:
1. Kütusemahuti, metallist (raudplekk), 25 m³, 2 tk, asukoht Rannu küla, Aseri vald, Ida-Virumaa. Alghind a´ 8000 krooni.
2. Kütusemahuti, metallist (raudplekk), 10 m³, 2 tk, asukoht Rannu küla, Aseri vald, Ida-Virumaa. Alghind a´ 6000 krooni.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha, mille suurus on 10% alghinnast, kohtutäitur Raigo Pärs´i ametialasele a/a 221016565994 AS Swedbank enne enampakkumise päeva või tasuda enne pakkumise tegemist sularahas. Sularahas võib tagatisraha tasuda, kui tagatisraha suurus ei ületa 10 000 krooni. Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui ostuhind ületab 200 000 krooni, peab ostja kohe pärast enampakkumise lõppemist tasuma 1/10 ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Enampakkumisele saab esitada ka kirjalikke hinnapakkumisi, mis peavad olema kinnises ümbrikus märkega "Enampakkumine Kütusemahutid", kuhu peab olema märgitud pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, asja üldine kirjeldus ning asja eest pakutav hind.

Enampakkumine toimub 13.11.2009 kl 12.45 kohtutäitur Raigo Pärsi büroos, Laada 20, Rakvere. Info tel 322 3919, 511 7900 või raigo.pars@taitur.just.ee. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.