KBK Metal Trade OÜ

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 217 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Toomas Saarma
 
Alghind:15.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:07.02.2020 13:00
 
Ametlik Teadaanne

Igor Koltsov (isikukood 36510150293) pankrotihaldur Toomas Saarma avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur müüb Igor Koltsov (36510150293) pankrotivara hulka kuuluva KBK Metal Trade OÜ (registrikood 11345133), osa nimiväärtusega 1278,00 eurot.

MÄRKUSED:
1. Osalusele on Äriregsitris keelumärge kohtutäitur Kaja Lilloja täiteasi 195/2013/1790 kasuks.
2. Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldur mistahes puuduste eest olenemata nende tekkimisajast.
3. Vara antakse enampakkumise võitjale üle 30 päeva jooksul alates kogu ostuhinna laekumisest.
4. Kõik kulud jäävad enampakkumise võitja kanda ja enampakkumise võitjal ei ole õigust esitada sellega seoses mistahes nõudeid Igor Koltsovi ega pankrotihalduri vastu.
5. Äriühingu raamatupidamisdokumente ei ole pankrotihaldurile üle antud.
6. Enampakkumise objektiks olev vara müüakse sellises seisukorras (sh õiguslikus ja füüsilises seisukorras), nagu see enampakkumise hetkel on, ning vara omandaja ei saa seoses enampakkumise objektiks oleva vara seisukorraga pankrotihaldurile mingisuguseid nõudeid ega pretensioone esitada. Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldur mistahes puuduste eest olenemata nende tekkimisajast.

Alghind: 15 euro(t). käibemaksuvaba

Omanik: Igor Koltsov (isikukood 36510150293)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51104 ning tasuda tagatisraha 2 eurot Igor Koltsov arveldusarvele nr EE282200001108457101 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.02.2020 13:00 oksjonil ID51104 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.02.2020 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 27.01.2020 kell 16:00 ja lõpeb 07.02.2020 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.02.2020 kell 14:00 ja lõpeb 14.02.2020 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga on võimalik tutvuda vaid eelnevalt e-posti haldur@haldur.eu teel kokkulepitud ajal alates kuulutuse ilmumisest kuni enampakkumise alguseni. Enampakkumise tingimused ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 2-18-4437
pankrotihaldur Toomas Saarma
Kotzebue 9, 10412 Tallinn
Telefon: 6270444
E-post: haldur@haldur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Toomas Saarma
Telefon: 6270444
E-post: haldur@haldur.eu
Teadaande number 1573293
Seotud teadaanded:Menetlus 2-18-4437
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1429970)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1441246)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459692)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1475671)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1475716)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1477578)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1479494)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1488190)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1491817)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1500252)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1511415)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1531177)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1541054)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1551817)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1566547)