Ilusalongi sisustus koos ilutoodetega

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 443 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Pandipidajad
 
Alghind:4 747.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.10.2018 12:00
 
ManusSuurus
VARADE NIMEKIRI.pdf3.48 MB
Ametlik Teadaanne

EfTEN Sky OÜ müüb pandipidajana pankrotihalduri nõusolekul alghinnaga 4747 (neli tuhat seitsesada nelikümmend seitse eurot) avalikul kirjalikul enampakkumisel üürileandja pandiõigusega koormatud üürniku Delavue Est OÜ (pankrotis) Tallinnas Kuke tn 2//Rävala pst 3 asuvas hoones üüritud ruumides asuva tervikvara (ilusalongi sisustus koos ilutoodetega, edaspidi ühiselt nimetatud Vara), mille nimekiri on lisatud.


Huvilised saavad Vara täpse koosseisu ja seisukorra kindlakstegemiseks Varaga tutvuda, leppides selleks eelnevalt pandipidaja esindajaga aja kokku. Varaga tutvumiseks palume ühendust võtta: Jaan Sild, tel. 5168389, jaan.sild@eften.ee.
Vara müüakse üksnes tervikvarana.
Kirjalik pakkumine kinnises ümbrikus märksõnaga „Enampakkumine" tuleb esitada hiljemalt 22.10.2018. a. kell 12.00 aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrus, EfTEN Sky OÜ.


Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:


1) pakkuja nimi, elu-või asukoht ning kontaktandmed sh pakkuja e-posti aadressi, millisele saata teateid seoses enampakkumisega;
2) avaldus Vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
3) sõnadega ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma (müügihind käibemaksuta) Vara ostmiseks ning pakkuja kinnitus, et ta on tutvunud ja nõustub enampakkumise tingimustega;
4) pakkuja kinnitust selle kohta, et ostab Vara sellisena, nagu see on, ning loobub kõigist võimalikest vastuväidetest ja nõuetest, mis võivad tuleneda Vara võimalikest puudustest või mittevastavusest pakkuja ootustele;
5) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku või füüsilise isiku esindaja puhul esindusõigust tõendav dokument.
Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Ümbrikud peavad olema kinnised. Pakkujale väljastatakse tema nõudel tõend pakkumise esitamise kohta.
Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud pakkuja, eeldusel, et ta tasub müügihinna (millele lisandub käibemaks) tähtaegselt. Müügihinna tähtaegse tasumisega hilinemisel on pandipidajal õigus pakkumine tagasi lükata ning müüa Vara paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkujale või kuulutada enampakkumine nurjunuks. Võrdsete pakkumiste korral eelistatakse varasemat pakkumist.
Enampakkumise võitjale teatab pandipidaja tema võidust pakkuja poolt avaldatud e-posti aadressil. Nimetatud aadressil edastatud e-kiri loetakse kättetoimetatuks hiljemalt teisel tööpäeval peale saatmist. Võitnud pakkuja tasub müügisumma teates toodud pandipidaja pangaarvele kolme tööpäeva jooksul arvates pakkumise võitmisest teate saamisest ja vabastab ruumid varast hiljemalt 31. oktoobriks 2018. a.
Omandiõigus Varale läheb pakkujale üle üksnes peale müügihinna kohast tasumist.