Harjukatend OÜ

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 150 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:84.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:30.01.2020 12:30
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Harjukatend OÜ (14459067) osa nimiväärtusega 2508.00 eurot, mis moodustab 100.00 % äriühingu osakapitalist.
Maksu- ja Tolliameti andmetel maksukohustuslasel Harjukatend OÜ (14459067)16.01.2020 seisuga maksuvõlg puudub.
Harjukatend OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.
2018.a. majandusaasta aruannet registripidajale esitatud ei ole.

Muud andmed ettevõtte varade ja kohustuste kohta puuduvad.

Alghind: 84 euro(t).

Omanik: Kristjan Mäeots (isikukood 38503050247)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50895 ning tasuda tagatisraha 8 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.01.2020 12:30 oksjonil ID50895 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.01.2020 kell 12:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.01.2020 kell 11:15 ja lõpeb 30.01.2020 kell 12:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.01.2020 kell 12:30 ja lõpeb 07.02.2020 kell 14:30. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral helistada kohtutäituri büroo töötaja Heldin Toomingas 56 694 883 või saata kiri heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee.
Menetluse nr: 022/2018/7323
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Heldin Toomingas
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1569712
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2018/7323
Arhiivis
Vara arestimise teade (1501525)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521449)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1536832)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1550318)