1/8 suurune mõtteline osa Linda Uusmaa pärandvara ühisusest

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 177 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:2 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Lisainfo & Finantseerimine

Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 442 4017; 5303 0464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.

Ametlik Teadaanne

Pärnu kohtutäitur Rannar Liitmaa
müüb elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja
oksjonikeskkonnas 
www.oksjonikeskus.ee Valdo
Matto´le (sündinud 14.12.1967.a.) kuuluva
 1/8 suuruse osa
22.09.2015.a. surnud Linda Uusmaa (ik
43810044925) pärandvara ühisusest (s.h. kõik
pärandvara hulka kuuluvad õigused ja kohustused) alghinnaga 2500.00 eurot.

 

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara
ühisuse koosseisu muuhulgas:
ühisomandisse kuuluv kinnisasi aadressil Uusmaa, Vedruka küla, Paide linn, Järva
maakond, registriosa nr
2686036
(katastritunnus
68401:004:0110).

Pärandvara läks pärimisele seitsme kaaspärija
vahel.

Kinnisasja koormab järgnev kinnistusraamatusse
kantud piiratud asjaõigus:
III jagu 1. järjekoht:
Hüpoteek summas 155 000,00 krooni Swedbank AS
(registrikood 
10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik
on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude
rahuldamiseks. 1.09.2010 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 13.09.2010. Hüpoteegiga
tagatud nõuded on lõppenud.

 

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta ning pärandvara inventuuri läbiviimise kohta kohtutäituril puudub.

 

PärS § 148 lg
2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja
kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel
oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad
kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.

 

Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 28.01.2021.a. kl 17.00 kuni 16.02.2021.a.
kl 10.00
. Tagatisraha (5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
 kohtutäituri ametialasele a/a nr le EE951010010125958017
SEB Pank AS.
 Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui
registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele,
tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

 

Enampakkumine algab
16.02.2021 kl 11.00 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja
oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 23.02.2021 kl 11.00. Pikeneva
lõpu intervall on 2 minutit.

 

Enampakkumise
samm 50 (viiskümmend) eurot.

 

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas
näidatud tingimustele.

 

Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul.

 

Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 alusel.