Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 859 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:2 940.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Ametlik Teadaanne

Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite
ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Tiina
Silmer´ile (sündinud 20.01.1969.a.) kuuluva
 ¼ suuruse osa
03.01.2012.a Väino Silmer (sündinud 12.04.1956.a.) pärandvara ühisusest (s.h.
kõik pärandvara hulka kuuluvad õigused ja kohustused) alghinnaga 2940.00 eurot.

 

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara
ühisuse koosseisu:
ühisomandisse kuuluv kinnisasi aadressil Sireli, Arkma küla, Türi vald, Järva
maakond, registriosa nr
2122936, pindalaga 13373 m2.

Pärandvara läks pärimisele nelja kaaspärija vahel.

Kinnisasja koormavad järgnevad
kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused:
III jagu 3. järjekoht:
kaaspärijal Kristiine Silmeril (48809224919) on keelatud
ühisomandis oleva kinnisasja käsutamine osaühing DOMINUS INKASSO (registrikood
11449068) kasuks. 20.03.2015 kohtutäituri Rocki Alberti avalduse alusel sisse
kantud 1.06.2015. Peale edukat enampakkumist jääb keelumärge kehtima.

 

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste
kohta ning pärandvara inventuuri läbiviimise kohta kohtutäituril puudub.

 

PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale
üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda
seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija.
Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa
omandaja solidaarselt.

 

Registreerimine enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 28.07.2020.a. kl 17.00 kuni 10.08.2020.a.
kl 11.00
. Tagatisraha (5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
 kohtutäituri ametialasele a/a nr le EE951010010125958017
SEB Pank AS.
 Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui
registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele,
tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

 

Enampakkumine algab 10.08.2020 kl 12.00 Kohtutäiturite
ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 17.08.2020 kl 12.00. Pikeneva
lõpu intervall on 2 minutit.

 

Enampakkumise samm 50 (viiskümmend) eurot.

 

Pakkumisi saab teha ainult
oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

 

Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna
tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro.
Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast,
ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

 

 

Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 442 4017; 5303 0464; koduleht:
varad.ee/rannarliitmaa.