Koduelektroonika remondiettevõtte vara - Simson ServiceNet

Täna vaadatud: 9 korda. Kokku vaadatatud 166 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Pandipidajad
 
Alghind:9 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:27.09.2019 14:00
 
Ametlik Teadaanne

Koduelektroonika remondiettevõtte vara - Simson ServiceNet

Simson ServiceNet EE OÜ panditud varade Enampakkumine

BREM Kinnisvarahaldus OÜ müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel üürileandja nõude rahuldamiseks (VÕS § 305, AÕS § 294, AÕS § 295) üürileandja valduses oleva tervikvara (38 metallriiulit; 12 elektrooniku töökoha komplektid (sh 4 Trestoni töökohad), erinevat kontorimööblit - toolid, lauad, kapid; kontoritehnikat - arvutid, printerid, kuvarid; erinevad koduelektroonika remondiks ja paranduseks vajalikud seadmed - testrid, jootekolbid, mõõteriistad jne, erinevaid abivahendeid, varuosasid jne, edaspidi Vara) alghinnaga 9000 eurot (üheksa tuhat eurot), mis sisaldab käibemaksu.
Vara asukoht - Tulika 15/17, Tallinn.
TÄHELEPANU - tegemist on kasutatud varaga ja müüakse "as-is" põhimõttel. Varaga tutvumiseks Vara asukohas tuleb ühendust võtta BREM Kinnisvarahaldus OÜ-ga meiliaadressil brem@brem.ee .
Enampakkumisel osalemiseks peab enampakkumisel osaleja tooma enampakkumise korraldajale hiljemalt 27.09.2019 kell 14.00, kinnise ümbriku, millele on märgitud, et ümbrik on esitatud osalemiseks Simson ServiceNET EE OÜ vara enampakkumisel. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, e-post ja telefon;
2) avaldus Vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
3) tõend tagatisraha tasumise kohta;
4) numbritega ja sõnadega kirjutatud konkreetne pakkumissumma Vara ostmiseks ning pakkuja kinnitus, et ta on tutvunud ja nõus enampakkumise tingimustega;
5) pangakonto number, kuhu kanda tagasi tasutud tagatisraha;
6) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;
7) kinnitus, et pakkumus on jõus 60 päeva alates 27.09.2019.a.

Enampakkumisel osalemise tagatisraha suuruseks on 900 eurot, mis peab olema laekunud BREM Kinnisvarahaldus OÜ kontole nr EE731010220005628011 SEB Pangas hiljemalt 25.09.2019.a.
Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras ja pitseeritakse kuni pakkumiste avamiseni enampakkumise korraldaja poolt.
Enampakkumisel osalejal on õigus tutvuda Varaga ja saada täiendavaid andmeid Vara kohta, mis tuleb kokku leppida enampakkumise korraldajaga telefoni või e-posti teel:
kinnisvarabyroo@brem.ee, telefon 6801329.
Enampakkumise ümbrikud avatakse 30.09.2019 kell 14.00 BREM Kinnisvarahaldus OÜ büroos aadressil Tulika 15/17, Tallinn 10613. Kõigil enampakkumisest osavõtjatel on õigus osaleda enampakkumise ümbrike avamisel. Enampakkumise korraldaja teeb pakkumuste avamise tulemused enampakkumisel osalejatele kirjalikult teatavaks hiljemalt 01.10.2019. Enampakkumise võitjaks on enampakkumisel osaleja, kes tegi nõuetekohase ja suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 10 päeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi kirjalikult enampakkumise korraldaja poolt. Täiendava vooru alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumine. Enampakkumise korraldaja võtab enampakkumise võitja poolt enne enampakkumise algust sissemakstud tagatisraha arvesse müügihinna tasumisel müügihinna osana. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastab enampakkumise korraldaja nende makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks tegemist.
BREM Kinnisvarahaldus OÜ ja enampakkumise võitja peavad sõlmima hiljemalt 20.10.2019.a. Vara ostu-müügi lepingu. Vara ostuhind, peab olema laekunud BREM Kinnisvarahaldus OÜ kontole nr EE731010220005628011 SEB Pangas hiljemalt 20.10.2019.a, enne Vara ostu-müügi lepingu allkirjastamist.
Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi Vara ostu-müügi lepingut või ei tasu terves ulatuses müügihinda hiljemalt 20.10.2019.a, siis enampakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata ning Vara ostu-müügi leping sõlmitakse paremuselt teise pakkujaga, kes peab tasuma enda poolt pakutud Vara müügihinna täies ulatuses või kuulutatakse enampakkumine nurjunuks.
Enampakkumise korraldajal on igal ajal õigus mistahes põhjusel lükata tagasi kõik esitatud pakkumised, loobuda enampakkumisest ning lugeda enampakkumine nurjunuks. Sellisel juhul tagastatakse enampakkumisest osavõtjatele tagatisraha.
Enampakkumise korraldaja müüb Vara tervikuna ja üleandmise hetke seisukorras ning enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on. Enampakkumise korraldaja ei anna omandajale vara ega selle kvaliteedi ja muu osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta seda vara puudutava kvaliteedi, või muude võimalike puuduste eest. Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra ja kvaliteedi hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast ja on teadlik, et Enampakkumise korraldaja on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud puuduste) eest ja enampakkumisest osavõtja soovib osta antud vara just sellisena nagu see on ja ostjal puudub õigus nõuda mistahes müügihinna alandamist või kahju hüvitamist ning ostja soovib osta just taoliste omaduste ning võimalike kvaliteedi puudustega vara ning nõustub enampakkumise tingimustega.
Enampakkumise korraldaja ei hüvita enampakkumisel osalejate poolt enampakkumisel osalemiseks tehtud kulutusi ega vastuta enampakkumise korraldamisel enampakkumisel osalejatele tekkinud kahju eest.