Valga maakond,Valga vald,Laanemetsa küla, Laaguste

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 102 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:19832
Asukoht:Valgamaa
Aadress:Valga maakond,Valga vald,Laanemetsa küla, Laaguste
Enampakkumised
Korraldaja:Kristiina Feinman
 
Alghind:7 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:16.09.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):77901:003:1120
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Eero Ruljand omandisse kuuluvat 1/2 kaasomandiosa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1046240 (katastritunnus 77901:003:1120), sihtotstarve Elamumaa 100%, asukoht Valga maakond,Valga vald,Laanemetsa küla, Laaguste. Pindala 19832 m2.

Kinnistu registriosa III jakku on kantud:
- Kande nr 1 all: kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariik kasuks. 29.12.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1.02.2007.
- Kande nr 4 all: keelumärge Eero Ruljand (isikukood 36609090216) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kristiina Feinman, Eesti Vabariik (Politsei- ja Piirivalveamet (registrikood 70008747))kasuks. 24.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.05.2019.

Keelumärge kustutatakse peale kinnisasja müüki enampakkumisel. Ostueesõigus Eesti Vabariigi kasuks jääb püsima.

Alghind: 7 000 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmisel)

Omanik: Eero Ruljand (isikukood 36609090216)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48064 ning tasuda tagatisraha 700 eurot Kristiina Feinman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.09.2019 12:00 oksjonil ID48064 osalemise eest. Kinnisvara: Laaguste, Valga vald, Valga maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.09.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.08.2019 kell 12:00 ja lõpeb 16.09.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.09.2019 kell 14:00 ja lõpeb 23.09.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise alguseni.
Täiendav info tel 6 129 155 või e-mail: kristiina.feinman@taitur.net
Menetluse nr: 034/2019/288
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Jaana Pappel
Telefon: 6 129 157
E-post: jaana.pappel@taitur.net
Teadaande number 1511973
Seotud teadaanded: Menetlus 034/2019/288
Vara arestimise teade (1508452)