Tartu linn, Aardla tn 15, Tartu linn, Tartu maakond, mitteeluruum 21, 22, 23, 24

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 250 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tartu
Aadress:Tartu linn, Aardla tn 15, Tartu linn, Tartu maakond, mitteeluruum 21, 22, 23, 24
Enampakkumised
Korraldaja:Anne Böckler
 
Alghind:110 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.01.2021 11:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Anne Böckler avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Mitteeluruum asukohaga Tartu linn, Aardla tn 15, korter 18. Korter asub Aardla 15 maja kolmandal korrusel. Ruumi üldpind on 69,40 m2. Tegemist on kolmetoalise 2017 aastal täielikult renoveeritud katusekorteriga. Korteris asub köök-elutuba, 2 tuba, esik, WC, duširuum, leiliruum. Korteri ainukasutuses on vastavalt notariaalsele kasutuskorrale parkimiskoht ja panipaik keldrikorrusel.
Kinnistusraamatu andmed: kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 6305350.
Esimesse jakku on kande nr 1 all sisse kantud katastritunnus 79510:005:0005, sihtotstarve elamumaa 55%, ärimaa 45%, asukoht Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Aardla tn 15, pindala 1246 m2. Esimesse jakku on kande nr 1 all sisse kantud 694/10430 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 18, mille üldpind on 69,40 m2 ja mille tähistus plaanil on III korruse plaanil nr-ga 18-1 kuni 18-8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 6303450, 6303550, 6303650, 6303750, 6303850, 6303950, 6304050, 6304150, 6304250, 6304350, 6304450, 6304550, 6304650, 6304750, 6304850, 6304950, 6305050, 6305150, 6305250, 6305450, 6305550, 6305650, 6305750, 6305850, 6305950 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 15.12.2016 asjaõiguslepinguga.
Teise jakku on kande nr 1 all sisse kantud SRK Investment OÜ (registrikood 14155508).
Kolmandasse jakku on kande nr 1 all sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks aktsiaselts Tartu Keskkatlamaja (registrikood 10288232) kasuks. AÕS § 158.1 järgne tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus kaugküttetorustiku ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks vastavalt 8.12.2014 lepingu punktile kolm (3) ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 6303450, 6303550, 6303650, 6303750, 6303850, 6303950, 6304050, 6304150, 6304250, 6304350, 6304450, 6304550, 6304650, 6304750, 6304850, 6304950, 6305050, 6305150, 6305250, 6305450, 6305550, 6305650, 6305750, 6305850, 6305950. Sisse kantud registriossa 189703 16.12.2014; siia üle kantud. 15.12.2016 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 20.12.2016. Kohtunikuabi Hele Olli.
Kolmandasse jakku on kande nr 2 all sisse kantud märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Märkus kasutuskorra kohta vastavalt 06.02.2017 notariaalakti punktile 2 ja selle lisaks olevatele plaanidele ning 16.10.2017 lepingu punktile 3 ja selle lisaks olevale plaanile. Sisse kantud 13.02.2017. 16.10.2017 kinnistamisavalduse alusel muudetud 7.12.2017. Kohtunikuabi Eha Soots.
Kolmandasse jakku on kande nr 4 all sisse kantud eelmärge omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Kalmer Tint (isikukood 36505246523) kasuks. 12.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.04.2019. Kohtunikuabi Ester Kärtner.
Kolmandasse jakku on kande nr 5 all sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik kasuks. 27.09.2019 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 7.10.2019. Kohtunikuabi Sigrid Orumets
Kolmandasse jakku on kande nr 6 all sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. 21.09.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.09.2020. Kohtunikuabi Sigrid Orumets.
Neljandasse jakku on kande nr 1 all sisse kantud hüpoteek summas 170 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 6305650; 6305750; 6305850; 6305950. Sisse kantud 20.12.2016. 3.12.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 13.12.2018. Kohtunikuabi Katrin Kokk.
Neljandasse jakku on kande nr 2 all sisse kantud hüpoteek summas 348 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 6305650; 6305750; 6305850; 6305950. Kanne asub 4. jao kandest nr 1 eespool. Sisse kantud 20.12.2016. 3.12.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 13.12.2018. Kohtunikuabi Katrin Kokk.
Neljandasse jakku on kande nr 3 all sisse kantud hüpoteek summas 382 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 6305650; 6305750; 6305850; 6305950. Sisse kantud 20.12.2016. 3.12.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 13.12.2018. Kohtunikuabi Katrin Kokk.
Neljandasse jakku on kande nr 4 all sisse kantud hüpoteek summas 20 000,00 eurot Altrix OÜ (registrikood 12098748) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 31.05.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.06.2017. Kohtunikuabi Tiiu Karu.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõike 2 kohaselt ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Pärast korteriomandi müümist elektroonilisel enampakkumise, käsutamise keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse.


Alghind: 110 000 euro(t).

Omanik: SRK Investment OÜ (registrikood: 14155508)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58250 ning tasuda tagatisraha 11 000 eurot Anne Böckler, kohtutäitur arveldusarvele nr EE051010010124431014 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.01.2021 11:00 oksjonil ID58250 osalemise eest. Kinnisvara: Tartu linn, Aardla tn 15, Tartu linn, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.01.2021 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.12.2020 kell 17:15 ja lõpeb 19.01.2021 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.01.2021 kell 14:00 ja lõpeb 27.01.2021 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur müüdud asja puuduste eest.
Menetluse nr: 182/2020/822
Kohtutäitur Anne Böckler
Õpetaja 9a, 51003 Tartu
Telefon: 7420486
E-post: Anne.Bockler@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Piret Tamm
Telefon: 7420486
E-post: Anne.Bockler@taitur.just.ee
Teadaande number 1697742
Seotud teadaanded:Menetlus 182/2020/822
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1681332)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1681353)