Rannatõnise, Kandla küla, Saaremaa vald

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 754 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Saaremaa
Aadress:Rannatõnise, Kandla küla, Saaremaa vald
Enampakkumised
Korraldaja:Kristo Teder
 
Alghind:100.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.09.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):37301:001:0371
 
Lisainfo & Finantseerimine
Hoonestusõigus tähtajaga 7 aastat.
Ametlik Teadaanne

OÜ Liivalammas (registrikood: 11363409) pankrotihaldur Kristo Teder avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kinnistu registriosa nr 3923734 (hoonestusõigus, katastri nr 37301:001:0371), pindala 38,59 ha, asukoht Rannatõnise, Kandla küla, Saaremaa vald. Hoonestusõigus tähtajaga 7 aastat on koormatisena kantud kinnistu nr 3923634 registriosa 3. jakku 7.12.2011 asjaõiguslepingu alusel.
Hoonestusõiguse sisu ei ole lepingust nähtav. Ehitusregistrist ei ole nähtav, et kinnistul oleks hoonestust. Hoonestusõiguse väärtuseks on kokkulepitud 2 044,80 eurot.

Alghind: 100 euro(t).

Omanik: OÜ Liivalammas (registrikood: 11363409)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48105 ning tasuda tagatisraha 10 eurot OÜ Liivalammas (pankrotis) arveldusarvele nr EE492200221035693326 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.09.2019 11:00 oksjonil ID48105 osalemise eest. Kinnisvara: Rannatõnise, Saaremaa vald, Saare maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.09.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.08.2019 kell 13:00 ja lõpeb 13.09.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.09.2019 kell 12:00 ja lõpeb 23.09.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub kokkuleppel halduriga. Varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid ei hüvitata. Haldur ei vastuta võõrandatud asja võimalike puuduste eest. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest.
Menetluse nr: 2-18-5958
pankrotihaldur Kristo Teder
Tatari 25, 10116 Tallinn
Telefon: 6640620
E-post: kristo@mmab.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristo Teder
Telefon: 6640600
E-post: kristo.teder@mmab.ee
Teadaande number 1511379
Seotud teadaanded: Menetlus 2-18-5958
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1420234)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1420248)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1429023)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1432951)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1432959)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1454305)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1454306)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1454456)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1468755)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1468756)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1468759)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1479218)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1481897)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1485687)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1485690)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1485693)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1486993)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1500778)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1500781)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1500782)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1511376)