Puuri, Soolu küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 739 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Läänemaa
Aadress:Puuri, Soolu küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Martin Krupp
 
Alghind:27 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.09.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):55201:001:2550
 
Ametlik Teadaanne

Jaanus Kruusmaa (isikukood 36408314711) pankrotihaldur Martin Krupp avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
kinnistu registriosa nr 400632, asukohaga Puuri, Soolu küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 100% elamumaa, pindalaga 0,86 ha. Katastritunnus 55201:001:2550.

Registriosa kolmandasse jakku on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 09.12.2013. a kohtutäituri avalduse alusel, 05.12.2013. a kohtumääruse alusel sisse kantud 13.12.2013. a.

Registriosa neljandasse jakku on kantud:
1) Hüpoteek summas 65 000,00 krooni AS SEB Pank kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 05.06.2007. a. 25.05.2012. a äriregistri andmete alusel muudetud 25.02.2012. a.
2) Hüpoteek summas 936 000,00 krooni AS SEB Pank kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 30.07.2007. a. 25.05.2012. a äriregistri andmete alusel muudetud 25.05.2012. a.


Alghind: 27 000 euro(t).

Omanik: Jaanus Kruusmaa (isikukood 36408314711)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48109 ning tasuda tagatisraha 2 700 eurot OÜ Cavere Õigusbüroo arveldusarvele nr EE162200221030071024 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.09.2019 12:00 oksjonil ID48109 osalemise eest. Kinnisvara: Puuri, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.09.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.08.2019 kell 14:55 ja lõpeb 13.09.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.09.2019 kell 14:00 ja lõpeb 23.09.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 684 4400, info@cavere.ee.
Menetluse nr: 2-17-18392
pankrotihaldur Martin Krupp
Estonia pst 1, 10143 Tallinn
Telefon: 6844400
E-post: martin@cavere.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Martin Krupp
Telefon: 6844400
E-post: martin@cavere.ee
Teadaande number 1511510
Seotud teadaanded: Menetlus 2-17-18392
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1511511)