Pärnu mnt 24-6 Mõisaküla linn Mulgi vald Viljandimaa

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 614 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:50.1
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Pärnu mnt 24-6 Mõisaküla linn Mulgi vald Viljandimaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rita Lohu
 
Alghind:1 100.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.06.2020 10:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Rita Lohu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Harri Vene'le (12.08.1962) kuuluva korteriomandi asukohaga Pärnu mnt 24-6 Mõisaküla linn Mulgi vald Viljandimaa (registriosa nr 3908739).
Korteriomand on koormatud III jaos kande nr 1 all keelumärkega käsutamise keelamiseks Avoterm OÜ (registrikood 10155778) kasuks.
Korter on 3-toaline, üldpind 50,1 m2, kolmas korrus.
Keelumärge kustutatakse peale korteriomandi müümist enampakkumisele

Alghind: 1 100 euro(t).

Omanik: Harri Vene (isikukood 36208126019)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53465 ning tasuda tagatisraha 110 eurot Rita Lohu, kohtutäitur arveldusarvele nr EE451010010124061015 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.06.2020 15:00 oksjonil ID53465 osalemise eest. Kinnisvara: Pärnu tn 24, Mulgi vald, Viljandi maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.06.2020 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.06.2020 kell 10:00 ja lõpeb 18.06.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.06.2020 kell 10:00 ja lõpeb 02.07.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kokkuleppel kohtutäituriga
Menetluse nr: 191/2006/298
Kohtutäitur Rita Lohu
Kauba 7-11, 71003 Viljandi
Telefon: 4333415
E-post: Rita.Lohu@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Rita Lohu
Telefon: 4333415
E-post: Rita.Lohu@taitur.just.ee
Teadaande number 1612489
Seotud teadaanded:Menetlus 191/2006/298
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1443279)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1486343)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1537859)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1568818)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1586784)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1601882)