Pärnu mnt 24-6 Mõisaküla linn Mulgi vald Viljandimaa

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 274 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:50.1
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Pärnu mnt 24-6 Mõisaküla linn Mulgi vald Viljandimaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rita Lohu
 
Alghind:2 200.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.11.2019 10:00
 
 
Ametlik Teadaanne
Kohtutäitur Rita Lohu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Harri Vene'le (12.08.1962) kuuluva korteriomandi asukohaga Pärnu mnt 24-6 Mõisaküla linn Mulgi vald Viljandimaa (registriosa nr 3908739).
Korteriomand on koormatud III jaos kande nr 1 all keelumärkega käsutamise keelamiseks Avoterm OÜ (registrikood 10155778) kasuks.
Korter on 3-toaline, üldpind 50,1 m2, kolmas korrus.
Keelumärge kustutatakse peale korteriomandi müümist enampakkumisele

Alghind: 2 200 euro(t).

Omanik: Harri Vene (isikukood 36208126019) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49418 ning tasuda tagatisraha 220 eurot Rita Lohu, kohtutäitur arveldusarvele nr EE451010010124061015 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.11.2019 15:00 oksjonil ID49418 osalemise eest. Kinnisvara: Pärnu tn 24, Mulgi vald, Viljandi maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.11.2019 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.11.2019 kell 10:00 ja lõpeb 21.11.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.11.2019 kell 10:00 ja lõpeb 29.11.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kokkuleppel kohtutäituriga.

Menetluse nr: 191/2006/298
Kohtutäitur Rita Lohu
Kauba 7-11, 71003 Viljandi
Telefon: 4333415
E-post: Rita.Lohu@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Rita Lohu
Telefon: 4333415
E-post: Rita.Lohu@taitur.just.ee
Teadaande number 1537859