Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 297 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:30.1
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Narva linn, Pähklimäe tn 11-115
Enampakkumised
Korraldaja:Tatjana Afanasieva
 
Alghind:6 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:16.03.2021 16:00
 
Katastritunnus(ed):51102:006:0019
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistusregistriossa nr 3296309 kantud korteriomand, mis moodustab 301/30925 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 51102:006:0019, asukohaga: Narva linn, Pähklimäe tn 11, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa ning reaalosana eluruum (korter) nr 115, mille üldpind on 30,1 m2.

1-toaline (hea seisukord / valmis) korter paikneb IV.korrusel viiekorruselises tellismajas (1980 e.a.).

Maja energiamärgis: andmed puuduvad.

Majas on korraldatud Pähklimäe 11 Narva korteriühistu (registrikood 80545179 Korteriühistul on korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile. Korteriühistu pandiõigusele kohaldatakse seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut (alus: Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44).

Korteriomandile on seatud käsutamise keelamiseks keelumärge Tatjana Afanasieva kasuks, mis kuulub kustutamisele kinnisvara müügi korral.

Registriosa neljandasse jakku on sisse kantud hüpoteegid Omega Laen AS kasuks, mis kuuluvad kustutamisele kinnisvara müügi korral.


Alghind: 6 000 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Peremaakler OÜ (registrikood: 11523072)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=59227 ning tasuda tagatisraha 600 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.03.2021 16:00 oksjonil ID59227 osalemise eest. Kinnisvara: Pähklimäe tn 11, Narva linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.03.2021 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.03.2021 kell 10:00 ja lõpeb 16.03.2021 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.03.2021 kell 10:00 ja lõpeb 24.03.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriühistu võlad uuele omanikule üle ei lähe vara omandamise korral täitemenetluses.
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post narva.taitur@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 197/2020/821
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri assistent Alina Kulikova
Telefon: 3540020
E-post: alina.kulikova@taitur.net
Teadaande number 1714026
Seotud teadaanded:Menetlus 197/2020/821
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1642614)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1642616)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1666467)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1666470)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1689992)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1689994)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1709848)