Narva-Jõesuu linn, Hirve tn 25-3

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 144 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:156.2
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Narva-Jõesuu linn, Hirve tn 25-3
Enampakkumised
Korraldaja:Tatjana Afanasieva
 
Alghind:67 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.01.2021 16:00
 
Katastritunnus(ed):51301:004:0017
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistusregistriossa nr 437350 kantud korteriomand, mis moodustab 1562/6195 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 51301:004:0017, asukohaga: Narva-Jõesuu linn, Hirve tn 25, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa ning reaalosana eluruum nr 3, mille üldpind on 156,2 m2.

Kolmekorruseline ridaelamu 4-sektsioonridaelamus (väikeplokk; ehitise staatus: ehitusluba antud).

Maja energiamärgis: andmed puuduvad.

Majas on formaalselt korraldatud Narva-Jõesuu linn, Hirve tn 25 korteriühistu (registrikood 80501176). Korteriühistul on korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile. Korteriühistu pandiõigusele kohaldatakse seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut (alus: Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44).

Kinnistule on seatud käsutamise keelamiseks keelumärge Tatjana Afanasieva, Omega Laen AS kasuks, mis kuulub kustutamisele kinnisvara müügi korral. Registriosa kolmandasse jakku on sisse kantud märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta (jääb püsima).

Registriosa neljandasse jakku on sisse kantud hüpoteegid Omega Laen AS, AS Odav Laen kasuks, mis kuuluvad kustutamisele kinnisvara müügi korral.


Alghind: 67 500 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Evnita Osaühing (registrikood: 12230277)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=57896 ning tasuda tagatisraha 6 750 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.01.2021 16:00 oksjonil ID57896 osalemise eest. Kinnisvara: Narva-Jõesuu linn, Hirve tn 25, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakon". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2021 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.01.2021 kell 10:00 ja lõpeb 18.01.2021 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.01.2021 kell 10:00 ja lõpeb 26.01.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriühistu võlad uuele omanikule üle ei lähe vara omandamise korral täitemenetluses.
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post narva.taitur@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 197/2020/822
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri assistent Galina Lunina
Telefon: 3540020
E-post: narva.buroo@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1690000
Seotud teadaanded:Menetlus 197/2020/822
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1642689)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1642690)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1666461)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1666462)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1689999)