MARIO asukohaga Matsi tn 12 Võiste alevik Häädemeeste vald Pärnumaa

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 1397 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:MARIO asukohaga Matsi tn 12 Võiste alevik Häädemeeste vald Pärnumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rocki Albert
 
Alghind:3 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:24.11.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed): 84801:005:0256
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
võlgnikule kuuluv 4/5 kaasomandi osa kinnistust MARIO asukohaga Matsi tn 12 Võiste alevik Häädemeeste vald Pärnumaa, sisse kantud Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna registriossa 2173806, katastritunnus 84801:005:0256, maatulundusmaa pindalaga 17191 m².
Koormatised järjekohtadega.
III jaos kanne nr 1: kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariik kasuks. Kanne jääb püsima pärast vara müümist enampakkumisel.
III jaos kanne nr 4: keelumärge Silvar Salumets (isikukood 37605140290) kuuluvale mõttelisele osale kinnistust käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks, mis kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel.
III jaos kanne nr 5: keelumärge Silvar Salumets (isikukood 37605140290) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks aktsiaselts ESPAK (registrikood 10077564), kohtutäitur Rocki Albert kasuks, mis kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel.
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 68 622,42 eurot Silvar Salumets (isikukood 37605140290) kuuluvale mõttelisele osale aktsiaselts ESPAK (registrikood 10077564) kasuks, mis kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel.

Lisainfo: 4/5 kaasomandist 100 % maatulundusmaa. Juurdepääs avalikult teelt. Elektriliitumine puudub. Kommunikatsioonid puuduvad, liitumisvõimalus ühisveevärgiga. Kanalisatsiooni rajamisel peab arvestama biopuhastiga. Üldplaneering on kehtestatud, kehtiv detailplaneering puudub.


Alghind: 3 000 euro(t).

Omanik: Silvar Salumets (isikukood 37605140290)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=56968 ning tasuda tagatisraha 300 eurot Rocki Albert, kohtutäitur arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.11.2020 11:00 oksjonil ID56968 osalemise eest. Kinnisvara: Matsi tn 12, Häädemeeste vald, Pärnu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.11.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.10.2020 kell 16:00 ja lõpeb 24.11.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.11.2020 kell 12:00 ja lõpeb 01.12.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada maaklerile Mai Kõvatomas, gsm +372 56 980 324, e-post mai.kovatomas@pindi.ee. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kohtutäituri büroo kontakt: telefon 4429972, 4429971, e-post info@albert.ee, svetlana.vaisa@albert.ee.
Menetluse nr: 176/2018/1388
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: info@albert.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Svetlana Väisa
Telefon: 4429972
E-post: svetlana.vaisa@albert.ee
Teadaande number 1674438
Seotud teadaanded:Menetlus 176/2018/1388
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1419156)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1444085)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1492270)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1503540)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1534958)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1584463)