Lihula mnt 17-21, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 318 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:63.5
Asukoht:Läänemaa
Aadress: Lihula mnt 17-21, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Tarvi Söömer
 
Alghind:30 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:12.09.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed):18301:014:0004
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Tarvi Söömer avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Klaarika Kaur'le (sünd 10.10.1974) kuuluv 3-toaline korteriomand Lihula mnt 17-21, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond, reg-osa nr 1381132.
Katastritunnus 18301:014:0004, elamumaa 100%, Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lihula mnt 17, pindala 3929,0 m2. Maakatastri andmed üle võetud 24.12.2018.

635/27551 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 21, mille üldpind on 63,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 21. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 1379132, 1379232, 1379332, 1379432, 1379532, 1379632, 1379732, 1379832, 1379932, 1380032, 1380132, 1380232, 1380332, 1380432, 1380532, 1380632, 1380732, 1380832, 1380932, 1381032, 1381232, 1381332, 1381432, 1381532, 1381632, 1381732, 1381832, 1381932, 1382032, 1382132, 1382232, 1382332, 1382432, 1382532, 1382632, 1382732, 1382832, 1382932, 1383032, 1383132, 1383232, 1383332, 1383432, 1383532, 1383632, 1383732, 1383832, 1383932, 1384032, 1384132, 1384232, 1384332, 1384432, 1384532. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 21.12.2000 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Ehitisregistri kood 105002932, 3-toaline, teisel korrusel, eluruumi pindala 63,5 m2.55 korteriga elamu, esmase kasutuselevõtu aasta 1968.

Omanik: Klaarika Kaur (isikukood 47410100225). 19.10.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 7.11.2016. Kohtunikuabi Tiina Kullamä.

KOORMATISED JA KITSENDUSED
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Ehital Krediit OÜ (registrikood 10343540), kohtutäitur Tarvi Söömer (isikukood 37203034722) kasuks. 12.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.02.2019. Kohtunikuabi Helle Eduvald.

HÜPOTEEGID
Hüpoteek summas 31 500,00 eurot Ehital Krediit OÜ (registrikood 10343540) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 19.10.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 7.11.2016. Kohtunikuabi Tiina Kullamä.

Alghind: 30 000 euro(t).

Omanik: KLAARIKA KAUR (isikukood 47410100225)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47900 ning tasuda tagatisraha 3 000 eurot Tarvi Söömer, kohtutäitur arveldusarvele nr EE371010010123694014 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.09.2019 10:00 oksjonil ID47900 osalemise eest. Kinnisvara: Haapsalu linn, Lihula mnt 17, Haapsalu linn, Lääne maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.09.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 12.09.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.09.2019 kell 11:00 ja lõpeb 17.09.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnistu omandamisel keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse.
Menetluse nr: 133/2019/17
Kohtutäitur Tarvi Söömer
Karja 17, 90502 Haapsalu
Telefon: 4733322
E-post: Tarvi.Soomer@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Aive Aasmäe
Telefon: 4733322
E-post: Tarvi.Soomer@taitur.just.ee
Teadaande number 1506881
Seotud teadaanded: Menetlus 133/2019/17
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1469573)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1486291)