Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Rannu küla, Bensiinijaama

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 581 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:7347
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress: Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Rannu küla, Bensiinijaama
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:6 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:25.03.2021 23:59
 
Katastritunnus(ed):15401:002:0066
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3355708.
Katastritunnus 15401:002:0066.
Sihtotstarve ja asukoht:
Ärimaa 100%, Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Rannu küla, Bensiinijaama.
Pindala 7347,0 m2.
Tegemist on hoonestatud kinnistuga. Ehitisregistri andmetel asuvad kinnistul Bensiinijaama hoone, mahuti 2x 10,5m3, mahuti 2x 25,5m3 ja 3 tankurit.

Alghind: 6 500 euro(t).

Omanik: OÜ Rannu Oil (registrikood: 10797815)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=59823 ning tasuda tagatisraha 650 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.03.2021 23:59 oksjonil ID59823 osalemise eest. Kinnisvara: Bensiinijaama, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.03.2021 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.03.2021 kell 18:00 ja lõpeb 25.03.2021 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.03.2021 kell 10:00 ja lõpeb 02.04.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 650 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnistu võõrandamise ja pantimise keelamiseks Aktsiaselts Saurix Petroleum (registrikood 10026681, Tallinna linn) kasuks. 17.01.2007 kohtumääruse alusel sisse kantud 30.01.2007.Kohtunikuabi Tiina Kullamä
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2008/4480
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1724891
Seotud teadaanded:Menetlus 158/2008/4480
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1618188)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1637168)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1658930)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1678900)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1697071)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1711199)