Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Joandu küla, Keskküla

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 191 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Joandu küla, Keskküla
Enampakkumised
Korraldaja:Kristel Maalman
 
Alghind:87 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:16.09.2019 23:59
 
 
Lisainfo & Finantseerimine
EHR andmetel 03.07.2019 seisuga asub kinnistul elamu, saun, laut, kelder ja kaev
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
hoonestatud kinnistu asukohaga Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Joandu küla, Keskküla (registriosa nr 1113031; katastritunnus 88701:001:1340, kinnistu pindala 3,61ha). EHR andmetel 03.07.2019 seisuga asub kinnistul elamu, saun, laut, kelder ja kaev.

Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud kanne, et kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariik kasuks 16.01.2007 avalduse alusel sisse kantud 29.03.2007 EI KUULU kustutamisele peale edukat enampakkumist. Kinnisasja arestimise hetkeks ei olnud Eesti Vabariigi esindaja kohtutäiturit teavitanud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõiguse kasutamise kohta.

Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Credit.ee OÜ (registrikood 11898079) ja kohtutäitur Kristel Maalman kasuks ning kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist.

Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud hüpoteek summas 90 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks mis kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist.

Alghind: 87 000 euro(t). Ostuhinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.

Omanik: ENNO KEKKÜLA (isikukood 35512015219)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47818 ning tasuda tagatisraha 8 700 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.09.2019 23:59 oksjonil ID47818 osalemise eest. Kinnisvara: Keskküla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.09.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.08.2019 kell 18:00 ja lõpeb 16.09.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.09.2019 kell 18:00 ja lõpeb 25.09.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 05.09.2019 kl 17:00-18:00.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2018/1752
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee