Kure tn 23, Paide, Järva maakond

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 1750 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Järvamaa
Aadress:Kure tn 23, Paide, Järva maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Martin Krupp
 
Alghind:9 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.01.2021 12:00
 
 
Ametlik Teadaanne

AS Kelkoraas Ehitus (registrikood: 10112680) pankrotihaldur Martin Krupp avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kinnistu registriosa nr 1279436, asukohaga Kure tn 23, Paide, Järva maakond, 100 % elamumaa. Pindala 824 m2.

Kinnistu registriosa kolmandasse jakku on kantud:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Aktsiaselts Paide Vesi (registrikood 10464290) kasuks.
2. Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta.


Registriosa neljandasse jakku on kantud hüpoteek summas 25 000,00 eurot Baltland Invest OÜ (registrikood 11128003) kasuks.

Müügi korral märkus ja hüpoteek kustutatakse.


Alghind: 9 000 euro(t).

Omanik: AS Kelkoraas Ehitus (registrikood: 10112680)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58239 ning tasuda tagatisraha 900 eurot OÜ Cavere Õigusbüroo arveldusarvele nr EE162200221030071024 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.01.2021 12:00 oksjonil ID58239 osalemise eest. Kinnisvara: Paide linn, Kure tn 23, Paide linn, Järva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 28.12.2020 kell 21:20 ja lõpeb 18.01.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.01.2021 kell 15:00 ja lõpeb 25.01.2021 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 684 4400, info@cavere.ee.
Menetluse nr: 2-17-11374
pankrotihaldur Martin Krupp
Estonia pst 1, 10143 Tallinn
Telefon: 6844400
E-post: martin@cavere.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Laura Uljas
Telefon: 6844400
E-post: info@cavere.ee
Teadaande number 1697299
Seotud teadaanded:Menetlus 2-17-11374
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1601520)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1614891)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1634573)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1653516)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1665374)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1684430)