KINNISTU NR. 48436 asuk Tallinna 32 Paide

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 222 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Järvamaa
Aadress:KINNISTU NR. 48436 asuk Tallinna 32 Paide
Enampakkumised
Korraldaja:Virge Välb
 
Alghind:36 400.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.09.2019 17:00
 
Katastritunnus(ed):56601:003:0081
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Virge Välb avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
KINNISTU NR. 48436( renoveerimist vajav elamu ja kuur) asuk Tallinna 32 Paide ,elamumaa katastritunnus 56601:003:0081 üldpinnaga 2448 ruutmeetrit

Alghind: 36 400 euro(t).

Omanik: LATOM OÜ (registrikood: 12636231)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48153 ning tasuda tagatisraha 3 640 eurot Virge Välb, kohtutäitur arveldusarvele nr EE211010010124043017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.09.2019 17:00 oksjonil ID48153 osalemise eest. Kinnisvara: Paide linn, Tallinna tn 32 // Järva maakond, Paide linn, Paide lin". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.09.2019 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 28.08.2019 kell 09:00 ja lõpeb 15.09.2019 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.09.2019 kell 09:00 ja lõpeb 04.10.2019 kell 09:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 3 640 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Virge.Valb@taitur.just.ee
Menetluse nr: 120/2017/636
Kohtutäitur Virge Välb
Tallinna 18, 72711 Paide
Telefon: 3848725
E-post: Virge.Valb@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Virge Välb
Telefon: 3848725
E-post: Virge.Valb@taitur.just.ee
Teadaande number 1512505
Seotud teadaanded: Menetlus 120/2017/636
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1419012)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1442808)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1462059)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1488339)