Kinnistu asukohaga Väike-Veski, Veelikse küla, Saarde vald, Pärnumaa

Täna vaadatud: 5 korda. Kokku vaadatatud 476 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:30600
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Väike-Veski, Veelikse küla, Saarde vald, Pärnumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:7 290.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:25.06.2020 11:00
 
Registriosa nr(-id):70206
 
Lisainfo & Finantseerimine

Lisainfo:

Maakler Karin Bagortšikova

Tel: 56827760

E-post: karin.bagortsikova@pindi.ee

Ametlik Teadaanne

 

 Pärnu kohtutäitur Rannar
Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Warschkov
Herbert Willy Eduard’le (sünd. 31.08.1957) ja Mustonen Jaana’le (sünd.
09.03.1975) (surnud 18.07.2013) kaasomandisse kuuluva Kinnistu nr. 70206 asukohaga Väike-Veski,
Veelikse küla, Saarde vald, Pärnumaa
(katastritunnus 78201:005:0180; üp: 3.06ha; 100% maatulundusmaa; katastriüksusel
paiknevad hooned, mille kohta andmed ehitusregistris puuduvad),
alghinnaga 7290 €. Kinnistusraamatust nähtuvad
koormatised:
Keelumärge Herbert
Willy Eduard Warschkov (sünniaeg 31.08.1957) kuuluvale mõttelisele osale
kinnisasja käsutamise keelamiseks Keit Mustonen (isikukood 50201074238), Liina
Mustonen (isikukood 47506110250) kasuks. 27.11.2019 kohtutäituri avalduse
alusel sisse kantud 27.12.2019. Keelumärge Jaana Mustonen (isikukood
47503094218) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks
Herbert Willy Eduard Warschkov (sünniaeg 31.08.1957) kasuks. 27.11.2019
kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 27.12.2019.Enampakkumise lõppemisel keelumärked
kustutatakse. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 26.05.2020 kl 17.00 kuni 25.06.2020
kl 10.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri
ametialasele a/a nr-le
EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise
tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana
osaleda. Enampakkumine algab 25.06.2020 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 02.07.2020 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 (ükssada)
eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse
ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul. Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta
sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks
tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks
pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata
ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust.
Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse
täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks
tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne
enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise
ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.Huvilistel on
õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.