Kase, Joosu küla, Põlva vald, Põlvamaa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 379 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:7396
Asukoht:Põlvamaa
Aadress:Kase, Joosu küla, Põlva vald, Põlvamaa
Enampakkumised
Korraldaja:Taive Peedosaar
 
Alghind:11 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.06.2020 10:00
 
Katastritunnus(ed):62201:001:0487
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Taive Peedosaar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistrisse registriosa nr 15578350 kinnistusraamatusse kantud kinnistu, katastritunnusega 62201:001:0487, pindaga 7396,0 m2, aadressiga Kase, Joosu küla, Põlva vald, Põlvamaa, maa sihtotstarve 100% elamumaa. Teise jakku omanikuna kinnistusraamatusse kantud Anti Parind, 39205176818. III jaos kinnisasja käsutamise keelumärge seoses käesoleva menetlusega, IV jaos 1.jrk hüpoteek summas 25000 eurot kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele.

Alghind: 11 500 euro(t). pärast edukat enampakkumist kinnisasja käsutamise keelumärge ning hüpoteek kustutatakse

Omanik: Anti Parind (isikukood 39205176818)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53410 ning tasuda tagatisraha 1 150 eurot Taive Peedosaar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE021010010124019012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.06.2020 10:00 oksjonil ID53410 osalemise eest. Kinnisvara: Kase, Põlva vald, Põlva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.06.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.05.2020 kell 10:00 ja lõpeb 19.06.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.06.2020 kell 10:00 ja lõpeb 26.06.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
taive.peedosaar@taitur.just.ee
Menetluse nr: 119/2019/780
Kohtutäitur Taive Peedosaar
Jüri 43, 65610 Võru
Telefon: 7823260
E-post: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Taive Peedosaar
Telefon: 7823260
E-post: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee
Teadaande number 1611573
Seotud teadaanded:Menetlus 119/2019/780
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1571213)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590880)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1600188)