Jõgeva vald, Saduküla, Karjamõisa tee 6/7 // 6/8

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 1425 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Jõgevamaa
Aadress:Jõgeva vald, Saduküla, Karjamõisa tee 6/7 // 6/8
Enampakkumised
Korraldaja:Ivi Kalmet
 
Alghind:8 690.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:17.11.2020 10:00
 
Katastritunnus(ed):61101:002:0136
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Ivi Kalmet avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnistu Jõgeva vald, Saduküla, Karjamõisa tee 6/7 // 6/8, 3385m2, registriosa nr 2929835. Katastriüksus 61101:002:0136.
Müüdaval kinnistul asub kaks kahekorruselist omaette sissepääsu ja oma krundiosaga elamut (sektsiooni) ja 2 kuuri.
Mõlemas ridaelamu sektsioonis on 3 tuba, köök, WC ja vannituba, ahiküte.

Registriosa III jaos on:
kande nr 1 all keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Bondora Servicer OÜ (registrikood 12831019) kasuks. 16.08.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 24.08.2018;
kande nr 2 all keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. 19.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.02.2019.

Registriosa IV jaos on hüpoteek summas 16 800,00 eurot AS Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 2.07.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.07.2018.

Eduka enampakkumise korral kustutatakse hüpoteek ja mõlemad keelumärked.


Alghind: 8 690 euro(t).

Omanik: Maia Sild (isikukood 45105242736)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=56858 ning tasuda tagatisraha 869 eurot Ivi Kalmet arveldusarvele nr EE501010010124155015 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.11.2020 10:00 oksjonil ID56858 osalemise eest. Kinnisvara: Saduküla, Karjamõisa tee 6/7 // Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduk". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.11.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 27.10.2020 kell 15:00 ja lõpeb 17.11.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.11.2020 kell 12:00 ja lõpeb 25.11.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine müüdaval kinnistul.
Menetluse nr: 047/2019/202
Kohtutäitur Ivi Kalmet
Piiri 4, 48304 Jõgeva
Telefon: 7721252
E-post: Ivi.Kalmet@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Ivi Kalmet
Telefon: 7721252
E-post: Ivi.Kalmet@taitur.just.ee
Teadaande number 1672566
Seotud teadaanded:Menetlus 047/2019/202
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1449865)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1463069)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1476788)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1488847)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1500506)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1512982)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1524910)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1537278)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1549058)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1571576)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1595973)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1612251)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1620789)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1632660)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1645865)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1660518)