Järva maakond, Paide linn, Kriilevälja küla, Laasi tee 11

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 2341 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:1236
Asukoht:Järvamaa
Aadress:Järva maakond, Paide linn, Kriilevälja küla, Laasi tee 11
Enampakkumised
Korraldaja:Heimo Vilpuu
 
Alghind:16 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:16.09.2019 16:00
 
Katastritunnus(ed):56502:002:0173
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Heimo Vilpuu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnisasi asukohaga Järva maakond, Paide linn, Kriilevälja küla, Laasi tee 11 (registriosa nr 2407736, katastritunnus 56502:002:0173). Kinnisasja pindala 1236 m2.

Kinnistu registriosa I jaos kande 2 all on sisse kantud kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 2408536. Tähtajatu tasuta sõiduteeservituut vastavalt 17.05.2007 lepingu p 4.1 - 4.5.
Kinnistu registriosa I jaos kande 3 all on sisse kantud kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 2408636. Tähtajatu tasuta teeservituut vastavalt 17.05.2007 lepingu p 5.1 - 5.5.

Kinnistu registriosa III jaos kande 1 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Reimo Kuri (isikukood 38604220257) kasuks. 2.11.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.11.2016.

Kinnistu registriosa IV jaos kande 1 all on sisse kantud hüpoteek summas 2 600 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine viiakse läbi hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks ning peale kinnistu enampakkumisel müümist hüpoteegikanne ja keelumärked kustutatakse.

 

Alghind: 16 000 euro(t).

Omanik: Veiko Tihemets (isikukood 38406024923)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47938 ning tasuda tagatisraha 1 600 eurot Heimo Vilpuu, kohtutäitur arveldusarvele nr EE652200221017187863 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.09.2019 12:00 oksjonil ID47938 osalemise eest. Kinnisvara: Laasi tee 11 // Järva maakond, Paide linn, Kriilevälja küla, Laasi". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.09.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.08.2019 kell 11:00 ja lõpeb 16.09.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.09.2019 kell 11:00 ja lõpeb 20.09.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendava info saamiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga tel 3 848 724 või e-post heimo.vilpuu@taitur.just.ee
Menetluse nr: 039/2016/897
Kohtutäitur Heimo Vilpuu
Tallinna 18, 72711 Paide
Telefon: 3848724
E-post: Heimo.Vilpuu@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri büroo töötaja Mari-Liis Vaas
Telefon: +3723848724
E-post: mari-liis.vaas@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1507748
Seotud teadaanded: Menetlus 039/2016/897
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1427324)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1451199)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1485103)