Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kalda tn 24-25

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 66 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:67.1
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kalda tn 24-25
Enampakkumised
Korraldaja:Natalja Malahhova
 
Alghind:25 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.09.2019 14:00
 
Katastritunnus(ed):73501:011:0019
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Natalja Malahhova avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2879508 (katastritunnus 73501:011:0019) kantud kinnisasi, Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kalda tn 24-25; 3-toaline korter, 7.korrus, üldpind 67,10 m².

Kinnistusraamatu III jagu:
Keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks kohtutäitur Natalja Malahhova (isikukood 46710292218) kasuks. 24.01.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.01.2019.

Kinnistusraamatu IV jagu:

Hüpoteek summas 850 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist
Pärast edukat enampakkumist kuuluvad hüpoteek ja keelumärge kustutamisele.

Enampakkumise võitja ei pea ostuhinnale lisaks tasuma KÜ võlgnevust (alus KrtS § 43,44).


Alghind: 25 000 euro(t).

Omanik: Aleksandr Tšeussov (isikukood 36107302248)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48037 ning tasuda tagatisraha 2 500 eurot Natalja Malahhova, kohtutäitur arveldusarvele nr EE591010010140992016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.09.2019 14:00 oksjonil ID48037 osalemise eest. Kinnisvara: Kalda tn 24 // Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kalda tn 24, Silla". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.09.2019 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.08.2019 kell 09:00 ja lõpeb 13.09.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.09.2019 kell 09:00 ja lõpeb 20.09.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 150 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks palume võtta ühendust kohtutäitur NATALJA MALAHHOVA bürooga.Varaga saab tutvuda teisipäeviti kell 17.00-19.00. Võlgnik on kohustatud tagama korterisse sissepääsu sellega tutvumiseks nimetatud ajal.
Menetluse nr: 042/2019/130
Kohtutäitur Natalja Malahhova
Rakvere 17, 41533 Jõhvi
Telefon: 3356868
E-post: Natalja.Malahhova@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Anna Berest
Telefon: 3356868
E-post: natalja.malahhova@taitur.just.ee
Teadaande number 1509644
Seotud teadaanded: Menetlus 042/2019/130
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1479881)