Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Vindi tn 13

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 116 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:2000
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Vindi tn 13
Enampakkumised
Korraldaja:Kristiina Feinman
 
Alghind:70 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:16.09.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):19801:002:1922
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Andrick Tatler OÜ (registrikood 12601390)omandisse kuuluvat Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 12628802 kantud kinnisasja (katastritunnus 19801:002:1922), sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Vindi tn 13. Pindala 2000 m2.

Kinnistu registriosa III jakku on kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Aleksei Andreitšikov (isikukood 37507180215), kohtutäitur Kristiina Feinman kasuks. 18.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.02.2019.

Kinnistu registriosa IV jao kehtivad kanded:
- kande nr 4 all hüpoteek summas 25 000,00 eurot Aleksei Andreitšikov (isikukood 37507180215) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 16.08.2011 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 17.11.2011.
- kande nr 6 all hüpoteek summas 60 000,00 eurot Aleksei Andreitšikov (isikukood 37507180215) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 17.12.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 13.01.2015.

Keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse peale kinnisasja müüki enampakkumisel.

Alghind: 70 000 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmisel)

Omanik: Andrick Tatler OÜ (registrikood: 12601390)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48062 ning tasuda tagatisraha 7 000 eurot Kristiina Feinman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.09.2019 12:00 oksjonil ID48062 osalemise eest. Kinnisvara: Vindi tn 13, Harku vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.09.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.08.2019 kell 12:00 ja lõpeb 16.09.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.09.2019 kell 14:00 ja lõpeb 23.09.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise alguseni.
Täiendav info tel 6 129 155 või e-mail: kristiina.feinman@taitur.net
Menetluse nr: 034/2017/2130
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Jaana Pappel
Telefon: 6 129 157
E-post: jaana.pappel@taitur.net
Teadaande number 1510261