Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Tammelehe tn 2-K4

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 161 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Tammelehe tn 2-K4
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:204 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.01.2021 12:00
 
Katastritunnus(ed): 19801:001:3043
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Rolegur Residential OÜ-le kuuluv 4-toaline korter, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 13995050 (katastritunnus 19801:001:3043) Elamumaa 100%, Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Tammelehe tn 2. 1260/7634 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese nr K4. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 13994750, 13994850, 13994950, 13995150, 13995250. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 13.02.2019 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
Erikasutusõigus vastavalt 13.02.2019 lepingu punktile 4 ja lepingu lisaks olevale Tammelehe tn 2 asendiplaanile. Parkimiskohad kinnistul, tähistus asendiplaanil 7 ja 8.
Kinnisasja pindala 6875,0 m2.

4. toaline korter, mille pind on 126,0 m² (allikas: ehitisregister, hoonejaotusplaanid), sh eraldi sissepääsuga panipaik 5,7 m2.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jao kanne nr 1 - Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks;
III. jao kanne nr 2 - Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise kord vastavalt 13.02.2019 lepingu punktile 5. ja lepingu lisaks olevatele asendiplaanile ja Tammelehe tn 2 hoone 1. ja 2. korruse plaanidele. 13.02.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.02.2019;
III. jao kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus kasuks;
IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 201 825,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 24.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.05.2019;
IV. jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 130 000,00 eurot OÜ Tervisio (registrikood 12431774) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 3177850. 14.06.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 28.06.2019.

Enampakkumine toimub hüpoteegi ja keelumärgetega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärked ja kõik hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 207 000 euro(t).

Omanik: Rolegur Residential OÜ (registrikood: 14515363)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58196 ning tasuda tagatisraha 10 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.01.2021 12:00 oksjonil ID58196 osalemise eest. Kinnisvara: Tammelehe tn 2, Harku vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.01.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.12.2020 kell 18:00 ja lõpeb 19.01.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.01.2021 kell 14:00 ja lõpeb 26.01.2021 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine ja lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 või kohtutäituri abi Sergei Volf - tel. 5140382
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 12.01.2021 kell 14:00.
Menetluse nr: 022/2020/9210
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande number 1696760